Cao đẳng Reliance Malaysia

Cao đẳng Reliance Malaysia

Cao đẳng Reliance (thành viên của Tập đoàn Reliance) được thành lập từ năm 1969 vàlà người tiên phong trong lĩnh vực giáo dục du lịch và khách sạn

Quản trị kinh doanh cao đẳng RELIANCE

Quản trị kinh doanh cao đẳng RELIANCE

Không chỉ là những kiến thức khô khan, cơ hội học tập môi trường rèn luyện “tính nhạy bén” trong kinh doanh, Cao đẳng Reliance là trường tại Malaysia.

Ngành quản trị du lịch và khách sạn cao đẳng RELIANCE

Ngành quản trị du lịch và khách sạn cao đẳng RELIANCE

Reliance là trường tại Malaysia tiên phong trong lĩnh vực đào tạo Du lịch và khách sạn, chương trình học liên kết trường đại học tại Anh và Ba Lan.

Đối tác của chúng tôi

Association for Studying English in the Philippines
PSB
Stamford
DeVry
E&G
Monol
FLORIDA
PENINSULA
NORTHERN ARIZONA
FLS
AMERICAN HONORS
LANE
CATS
UOS
Raffles
LSC
Chester Crest
Anglia Ruskin University
EVA
SME
CPIS
CONCORDIA
PHILINTER
STE
ST.FRANCIS
SHELTON
SDH
OSAC
NANYANG
EASB
MDIS
ACADEMIES
SHRM
Coleman College
UCSI
APU
BECI
BOC
C&C
CIA
ERC
INTI
CIP
toc
DIMENSIONS
CURTIN
ERICAN
HELP
BERJAYA
FAME
KDU
KBU
LIMKOKWING
IMU
RELIANCE COLLEGE
MAHSA
TAYLORS
NILAI

Liên hệ chúng tôi