Công Ty Tư Vấn Du Học Hằng Lương

Du học Úc chi phí thấp với Cao Đẳng Strathfield

Du học Úc chi phí thấp với Cao Đẳng Strathfield

GIỚI THIỆU CHUNG   Trường Cao đẳng Strathfield (SC) được đăng ký bởi Ban Công nhận Giáo dục & Đào tạo Nghề Chính phủ New South Wales (ASQA) để cung cấp các khóa học nghề: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Marketing, Quản lý & Du lịch cho sinh viên trong nước và quốc tế du học Úc theo Khung Đào tạo Chất lượng Úc (AQTF). Ngoài ra,

Du học Úc bang Victoria tại trường Cambridge International College

Du học Úc bang Victoria tại trường Cambridge International College

Trường Cambridge International College dạy tiếng Anh, giáo dục đào tạo nghề và các khóa học giáo dục đại học tại 2 thành phố Melbourne và Perth.

Du học Úc tại trường đại học công lập Southern Cross (SCU)

Du học Úc tại trường đại học Southern Cross (SCU)

 Southern Cross University (SCU) là một trong những trường đại học công lập uy tín hàng đầu tại Úc

Trường công lập bang Nam Úc - South Australian Government Schools

Các trường trung học công lập bang Nam Úc-South Australian Government Schools

Hình thành từ năm 1989, với hệ thống hơn 100 trường công lập bang Nam Úc mang đến cho sinh viên quốc tế nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích khi du học tại Úc