Du học Philippines các khóa học ở trường Anh ngữ UV ESL

Tổng quan về trường Anh ngữ UV ESL
     UV ESL Center là trung tâm Anh ngữ chính thức của trường Đại học Visayas (University of the Visayas) – trường Đại học Y Dược Tư đầu tiên được thành lập tại thành phố Cebu. Trường nằm trong khuôn viên trường Đại học Visayas, chuyên tập trung vào các khóa tiếng Anh tổng quát dành cho sinh viên quốc tế.
     Bên cạnh các khóa học tiếng Anh, trường còn tạo điều kiện cho học viên tham gia hoạt động thực tập tại các công ty và các tổ chức nước ngoài nổi tiếng tại Cebu, thông qua chương trình Global Internship, học viên có điều kiện thực hành nói tiếng Anh trong môi trường thực tế và nhận Giấy chứng nhận thực tập sau khóa học. Ngoài ra, trường còn cung cấp chương trình University Sit – In Class để học viên ESL có thể chọn học một môn trong chương trình giảng dạy của Đại học Visaya cùng các sinh viên tại địa phương.
Đại diện Trường Anh ngữ UV ESL đến thăm văn phòng Hằng Lương

Các khóa học tại trường Anh ngữ UV ESL

Khóa General ESL/ SEMI – Intensive

Khóa học

Giờ học thường lệ

Lớp đặc biệt

General ESL

4 giờ 1:1 + 2 giờ 1:4 + 2 giờ 1:8

2 giờ

Semi-Intensive

5 giờ 1:1 + 2 giờ  1:4 + 2 giờ 1:8

Lớp học 1:1 (4 - 5 tiết): Listening, Reading, Speaking, Writing 
Lớp học nhóm nhỏ (2 tiết): Perfect Writing, Pictogram, Public Communication, Teaching Listening Strategies, Film Studies, Media Education, Storyline, Reading & Understanding
Lớp học nhóm lớn (2 tiết): Speech Clinic, Speech Builder, Language Guide, Wordagram, Business Communication, Effective Presentation 
Lớp đặc biệt (Special Class, 2 tiết): là lớp tự chọn được tổ chức vào tiết thứ 9 (lúc 16:15~) và tiết thứ 10 (17:00~). Nội dung học bao gồm Culture, Role-play, Discussion, lớp học nhảy, từ từ vựng/ tiếng lóng. Cứ 2 tuần thì nội dung học sẽ được thay đổi.
Đây là lớp học học viên có thể tham gia tự do. Học viên du học Philippines có thể lựa chọn 1 trong số các môn học Discussion Class, Role-playing/ Dynamic Class, Cultural Awareness, English Circle. Môn học sẽ được thay đổi mỗi 2 tuần.

Khóa IELTS

Khóa học

Giờ học thường lệ

Lớp đặc biệt

IELTS

4 giờ 1:1 + 2 giờ 1:4 + 2 giờ 1:8

2 giờ

Lớp học 1:1 (4 tiết): IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing, IELTS Speaking.
Lớp học nhóm nhỏ (2 tiết): English Essential for IELTS 1; English Essential for IELTS 2.
Lớp học nhóm lớn (2 tiết): Phát triển các kỹ năng làm bài thi và tương tác IELTS. Thực hành giải các đề thi thực tế dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Lớp đặc biệt (Special Class, 2 tiết): là lớp tự chọn được tổ chức vào tiết thứ 9 (lúc 16:15~) và tiết thứ 10 (17:00~). Nội dung học bao gồm Culture, Role-play, Discussion, lớp học nhảy, từ từ vựng/ tiếng lóng. Cứ 2 tuần thì nội dung học sẽ được thay đổi.
Đây là lớp học học viên có thể tham gia tự do. Học viên có thể lựa chọn 1 trong số các môn học Discussion Class, Role-playing/ Dynamic Class, Cultural Awareness, English Circle. Môn học sẽ được thay đổi mỗi 2 tuần.
Tổ chức thi thử IELTS hàng tháng để học viên tự đánh giá được trình độ của mình.

Khóa TOEIC

Khóa học

Giờ học thường lệ

Lớp đặc biệt

TOEIC

4 giờ 1:1 + 2 giờ 1:4 + 2 giờ 1:8

2 giờ

Lớp học 1:1 (4 tiết): TOEIC Listening, TOEIC Reading, TOEIC Writing, TOEIC Speaking. 
Lớp học nhóm nhỏ (2 tiết): English Essential for TOEIC 1; English Essential for TOEIC 2. 
Lớp học nhóm lớn (2 tiết): TOEIC Application & Pratice (Part 1 – 7). Thực hành giải các đề thi thực tế dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Lớp đặc biệt (Special Class, 2 tiết): là lớp tự chọn được tổ chức vào tiết thứ 9 (lúc 16:15~) và tiết thứ 10 (17:00~). Nội dung học bao gồm Culture, Role-play, Discussion, lớp học nhảy, từ từ vựng/ tiếng lóng. Cứ 2 tuần thì nội dung học sẽ được thay đổi.
Đây là lớp học học viên du học Philippines có thể tham gia tự do. Học viên có thể lựa chọn 1 trong số các môn học Discussion Class, Role-playing/ Dynamic Class, Cultural Awareness, English Circle. Môn học sẽ được thay đổi mỗi 2 tuần.
Tổ chức thi thử TOEIC hàng tháng để học viên tự đánh giá được trình độ của mình.

Khóa TOEFL

Khóa học

Giờ học thường lệ

Lớp đặc biệt

TOEFL

4 giờ 1:1 + 2 giờ 1:4 + 2 giờ 1:8

2 giờ

Lớp học 1:1 (4 tiết): Bao gồm TOEFL Listening, TOEFL Reading, TOEFL Writing, TOEFL Speaking. 
Lớp học nhóm nhỏ (2 tiết): English Literacy Program. 
Lớp học nhóm lớn (2 tiết): TOEFL Overall Skill Practice. Thực hành giải các đề thi thực tế dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Lớp học đặc biệt (2 tiết): là lớp tự chọn được tổ chức vào tiết thứ 9 (lúc 16:15~) và tiết thứ 10 (17:00~). Nội dung học bao gồm Culture, Role-play, Discussion, lớp học nhảy, từ từ vựng/ tiếng lóng. Cứ 2 tuần thì nội dung học sẽ được thay đổi.
Đây là lớp học học viên có thể tham gia tự do. Học viên có thể lựa chọn 1 trong số các môn học Discussion Class, Role-playing/ Dynamic Class, Cultural Awareness, English Circle. Môn học sẽ được thay đổi mỗi 2 tuần.
Tổ chức thi thử TOEFL hàng tháng để học viên tự đánh giá được trình độ của mình.

Chương trình University SIT – IN

     Khóa học UNIVERSITY SIT – IN PROGRAM: học viên du học Philippines được tham gia các tiết học thực tế của đại học Visayas, do đó có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học tại trung tâm UV ESL. Nhờ đó, học viên có cơ hội thực hành và đánh giá những kiến thức mình đã được học tại UV ESL.

Khóa học

Giờ học thường lệ

Lớp đặc biệt

University Sit-in

3 giờ 1:1 + 2 giờ nhóm lớn với GV bản ngữ + 1 giờ Sit-In

2 giờ

Lớp học 1:1 (3 tiết): Listening, Reading, Writing, Speaking.
Lớp học nhóm lớn (2 tiết): Business English và Presentation.
Sit – In Class: Học viên được chọn một trong số các môn học sau đây: ENGL1, MATH1, PSYC1, CHEM11, PE1, BIO117, BIOETHICS, PHIL07, PHARMA1.
Lớp học đặc biệt (2 tiết): là lớp tự chọn được tổ chức vào tiết thứ 9 (lúc 16:15~) và tiết thứ 10 (17:00~). Nội dung học bao gồm Culture, Role-play, Discussion, lớp học nhảy, từ từ vựng/ tiếng lóng. Cứ 2 tuần thì nội dung học sẽ được thay đổi.
Đây là lớp học học viên có thể tham gia tự do. Học viên có thể lựa chọn 1 trong số các môn học Discussion Class, Role-playing/ Dynamic Class, Cultural Awareness, English Circle. Môn học sẽ được thay đổi mỗi 2 tuần.
*Tuỳ vào thời khoá biểu lịch học của trường Đại học Visayas mà chương trình học có thể thay đổi.
Điều kiện tham gia khóa học: Trình độ đầu vào tối thiểu là Low Intermediate (Tiền trung cấp)

Chương trình Global Internship

     Chương trình được phối hợp giữa Trường Đại học Visayas với các doanh nghiệp địa phương, để chuẩn bị cho quá trình tìm việc của học viên. Đây là cơ hội để học viên trau dồi từ vựng và khả năng Anh ngữ về những lĩnh vực mà mình quan tâm. Chương trình gồm 12 tuần General ESL+ 4 tuần tiếp theo học viên sẽ thực tập làm việc tại một trong những đối tác của Đại học Visayas  với các ngành nghề khác nhau như Quản lý Nhà hàng khách sạn; Trợ giảng tại các trường tiểu học, trung học tại địa phương; Lễ tân; Sales & Marketing...
12 tuần đầu – chương trình General ESL: 
Lớp học 1:1 (4 tiết): Speaking, Listening, Reading, Writing.
Lớp học nhóm nhỏ (2 tiết): Perfect Writing, Pictogram, Public Communication, Teaching Listening Strategies, Film Studies, Media Education, Storyline, Reading & Understanding
Lớp học nhóm lớn (2 tiết): Speech Clinic, Speech Builder, Language Guide, Wordagram, Business Communication, Effective Presentation 
Lớp đặc biệt (Special Class, 2 tiết): là lớp tự chọn được tổ chức vào tiết thứ 9 (lúc 16:15~) và tiết thứ 10 (17:00~). Nội dung học bao gồm Culture, Role-play, Discussion, lớp học nhảy, từ từ vựng/ tiếng lóng. Cứ 2 tuần thì nội dung học sẽ được thay đổi.
     Đây là lớp học học viên có thể tham gia tự do. Học viên có thể lựa chọn 1 trong số các môn học Discussion Class, Role-playing/ Dynamic Class, Cultural Awareness, English Circle. Môn học sẽ được thay đổi mỗi 2 tuần.
4 tuần tiếp theo: Chương trình thực tập Internship
     Danh sách một số công ty đối tác của Đại học Visayas nằm trong chương trình liên kết: Crown Regency Hotels and Resorts, Plantation Bay, Movenpick Hotels and Resorts , Be Resort, Crimson Resorts and Spa, Mactan Cebu International Airport,.. cùng một số trường tiểu học, trung học tại địa phương.
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên được nhận giấy chứng nhận của Trường UV ESL và Giấy chứng nhận Internship của công ty thực tập.
 Để có thể biết thêm thông tin về chương trình tại trường Anh ngữ UV ESL. Hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Hằng Lương - đại diện tuyển sinh chính thức của trường anh ngữ UV ESL tại Việt Nam để nhận nhiều ưu đãi độc quyền hấp dẫn.
CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ HẰNG LƯƠNG
🏫 Trụ sở chính: 1086 Đường 3/2 , P.12, Q.11, TPHCM
☎️ Tel: (028)39 699 400/ 39 699 434 / 39 600 218
📞Hotline: 093 2233 521 / 091 5093 521
📱Zalo/Viber: 01699995919
📧Email: admin@duhochangluong.com
💻Website : www.duhochangluong.edu.vn
Du học Philippines

Cảm nhận sinh viên

Hằng Lương chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung đã nhận thành công visa du học Philippines tại Trường Anh ...

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung đã nhận thành công visa du học Philippines

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung đã nhận thành công visa du học Philippines

Hằng Lương chúc mừng bạn Nguyễn Thanh Bảo Nhi đã nhận thành công visa du học Philippines tại Trường Anh ngữ CIA.

Chúc mừng bạn Nguyễn Thanh Bảo Nhi đã nhận thành công visa du học Philippines

Chúc mừng bạn Nguyễn Thanh Bảo Nhi đã nhận thành công visa du học Philippines

Hằng Lương chúc mừng bạn Trần Thị Von Na đã nhận thành công visa du học Philippines tại trường Philinter.

Trần Thị Von Na

Trần Thị Von Na

Hằng Lương chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thiên Nga đã nhận thành công visa du học Philippines khóa ESL và Pre - IELTS tại ...

Nguyễn Thị Thiên Nga

Nguyễn Thị Thiên Nga

Hằng Lương chúc mừng bạn Nguyễn Thanh Trúc & Nguyễn Trung Hậu đã nhận thành công visa du học Philippines tại trường ...

Nguyễn Thanh Trúc và Nguyễn Trung Hậu

Nguyễn Thanh Trúc và Nguyễn Trung Hậu
Học bổng các nước
Tư vấn du học các nước

Đối tác của chúng tôi

E&G
Monol
EVA
SME
CPIS
CONCORDIA
PHILINTER
BECI
BOC
C&C
CIA
CIP

Liên hệ chúng tôi