ACSENDA School of Management – Mở ra cơ hội du học Canada cho các bạn sinh viên Việt Nam

ACSENDA School of Management – Mở ra cơ hội du học Canada cho các bạn sinh viên Việt Nam

Học viện Acsenda nằm trên đường Burrad tại downtown Vancouver. Đây là học viện quốc tế đào tạo chuyên sâu về quản lý nhà hàng khách sạn và quản trị kinh doanh, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên quốc tế cơ hội học tập và làm việc tại các tỉnh British Columbia, Canada. Học viện Acsenda được đảm bảo chất lượng bởi Education

Du học Canada khối ngành quản lí và kinh tế tại Acsenda School of Management - Vancouver

Du học Canada khối ngành quản lí và kinh tế tại Acsenda School of Management - Vancouver

Trường Acsenda bang British Columbia là học viện có lớp học sĩ số thấp, giảng viên đầy kinh nghiệm về chuyên môn cũng như trong lĩnh vực quản lý

Liên hệ chúng tôi